សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ងើប​ឡើងជា​អំណោយផល​ដល់​កំណើន​នាំចេញ​របស់​កម្ពុជា​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ការបន្ត​ងើបឡើង​នៃ​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ពិសេស​នៅក្នុង​ប្រទេស​ជា​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ​ជាមួយ​កម្ពុជា នឹង​អាច​ផ្តល់​ភាពអំណោយ​ផល​ដល់​កំណើន​នៃ​ការនាំចេញ ការវិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា ។ នេះ​ជាការ​លើកឡើង​របស់លោក​ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ដែល​បាន​ថ្លែង​ក្ន