ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

នៅ​ក្នុង​ខែ​កញ្ញា​ខាង​មុខ​នេះ តារា​សម្ដែង​ល្បី​ឈ្មោះ​តៃវ៉ាន់ Ken Chu និង​Vivian Han នឹង​ដឹក​ដៃ​គ្នា​ចូល​រោងការ​ក្រោយ​ស្រលាញ់​គ្នា​បាន​២​ឆ្នាំ។

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

គូស្នេហ៍​តារាភាពយន្ត​​ចិន​បន្ត​ដែល​នឹង​ប្រារព្ធ​ពិធី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​​គឺ​តារា​សម្ដែង​ប្រុស Ken Chu និង​ប្រពន្ធ​របស់​ខ្លួន តារា​សម្ដែង Vivian Han។ អ្នក​ទាំង​២​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​រំភើប​ជំនួស​នៅ​ពេល​ប្រកាស​ពី​ធៀប​ការ​របស់​ខ្លួន​មុន​នេះ​បន្តិច។ តាម​នោះ​ដែរ ស្រី​ស្រស់​ប្រុស​ស្អាត​មួយ​គូ​នេះ​នឹង​ដឹក​ដៃ​គ្នា​ចូល​រោង​ជ័យ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣​ខែ​កញ្ញា​ខាង​មុខ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​តួ​រឿង “ស្នេហា​បួន​ដួង” នឹង​ត្រូវ​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​លើ​កោះ​បាលី ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ដូច​មង្គល​ការ​របស់ Ruby Lin និង Wallace Huo ដែរ។ នៅ​ក្នុង​ធៀប​ការ ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ត្រូវ​បាន​សំណូមពរ​ឲ្យ​ស្លៀក​សំលៀកបំពាក់​ដែល​មាន​ពណ៌​ភ្លឺ៕

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ស៊ីងមិន​ក្រុម F4 ​បញ្ចេញ​រូប​អម​ធៀប​ការ​ស្រស់​ស្អាត ត្រៀម​ចូល​រោង​ខែ​ក្រោយ

 

ចុចអាន៖តារា​សម្ដែង​ចិន Wang Baoquiang ​ចាប់​បាន​ភស្តុតាង​ប្រពន្ធ​កំពុង​ដេក​ជាមួយ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖kenh14