បុរសម្នាក់ចាកចេញពីជីវិតអ្នកទីក្រុងដ៏ហ៊ឺហា មកសង់ខ្ទមភក់រស់នៅក្នុងព្រៃយ៉ាងសង្ហារ

លោក Daniel Pike បានកំពុងរស់នៅឯជាយក្រុងភាគខាងជើងនៃទីក្រុងឡុងដ៍ អស់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ មកហើយ ។ គាត់បានសាងសង់ខ្ទមភក់តូចមួយដោយផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់ និងសូម្បីដំឡើងបន្ទះសូឡាទៀតផង ។

Diniel បានកំពុងក្រេបយករសជាតិជីវិតដ៏សុខសាន្តនៅក្នុងទីក្រុង, ប៉ុន្តែ ការអភិរក្សព្រៃឈើ បាន “បញ្ជា” ឲ្យគាត់ត្រូវចាកចេញពីទីក្រុង និងសង់ខ្ទមភក់សមរម្យ១រស់នៅជាយក្រុង បានប្រាស្រ័យជាធម្មជាតិពិតៗ ។

សម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះរបស់ Diniel ភាគច្រើនធ្វើពីដីភក់ ដោយពុំសូវឃើញមានរបស់របរទំនើបឡើយ ៕


Related Posts