រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​កំពុង​ព​ន្លឿ​ន​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ម្ហូបអាហារ​

​ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម បាន​អះអាង​កាលពី​ម្សិលមិញ​ថា ក្រសួង​នឹង​បញ្ចប់​ការរៀបចំ​នូវ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៣ ដែល​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ ដើម្បី​ដាក់ជូន​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ធ្វើការ​ពិភាក្សា​និង​អនុម័ត​យ៉ាងយូរ​នៅ​ដំណាច់ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព