ដួង ហ្សូរីដា បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​គ្រូ​ធំ ៤​នាក់

ដួង ហ្សូរីដា ដែល​ប្រឡូក​សិល្បៈ​ជាង​១០​ឆ្នាំ មាន​ជំនាញ សម្ដែង ដើរ​ម៉ូដ និង​ពិធីការិនី​នោះ បាន​បង្ហើប​ក្នុង​កម្មវិធី “ម៉ាអេម” ថា តាម​ពិត​ទៅនាង មាន​គ្រូ​ធំ​ក្នុង​ចិត្ត​ចំនួន​៤ ដើម្បី​ដុះ​ខាត់សមត្ថភាព​ជំនាញ​នាង​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​​បី​ខាង ហើយ​នោះ​ជា​ជំនាញ​ដែល​នាង​ស្រឡាញ់​បំផុត​ក្នុង​អាជីព​សិល្បៈ។

 

ដួង ហ្សូរីដា បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​គ្រូ​ធំ ៤​នាក់

 

ហ្សូរីដា ស្រឡាញ់​អាជីព​អ្វី ហើយ​អ្នក​ណា​ខ្លះ​ជា​គ្រូធំ​របស់​កញ្ញា? តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា…!