ពិធីបំពាក់​មេដាយ​​អតីតបុគ្គលិក​​ស្ថានទូត​ជប៉ុនប្រចាំ​កម្ពុជា​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ សីហា ២០១៦ មាន​រៀបចំ​ពិធី​ប្រកាស​បំពាក់​មេដាយ The Order of the Sacred Treasure, Sliver Rays ជូន​លោកស្រី ជា ច័ន្ទ​ណាគ្រី អតីត​បុគ្គលិក​នៃ​ស្ថានទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​កម្ពុជា ដែល​រៀបចំ​ឡើង​នៅ​និវេសនដ្ឋាន​លោក​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ជប៉ុន​ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ។

សេចក្តី​ប្រកា​សមាន​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ ៖