បើ​គ្មាន​ផលិតផល​ទេសចរណ៍ ដែល​ស្អាត​និង​បៃតង កម្ពុជា​មិនអាច​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​បានទេ​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       August-19-2016, 8:39 am         154

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132បើ​គ្មាន​ផលិតផល​ទេសចរណ៍ ដែល​ស្អាត​និង​បៃតង កម្ពុជា​មិនអាច​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​បានទេ​