សាន ផានិត សម្ពោធ​ហាង​តម្លៃ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ល្ងាចមិញ

សាន ផានិត បាន​ធ្វើ​ពិធី​សម្ពោធ​ហាង​ផឹក​ស៊ី​របស់​ខ្លួន​យីហោ “កៅដាយ​០០១” កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ​នេះ ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​សិល្បករ​មួយ​ចំនួន អ្នក​និពន្ធ និង​អ្នក​រាប់​អាន​គ្នា​ជា​ច្រើន។

 

សាន ផានិត សម្ពោធ​ហាង​តម្លៃ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ល្ងាចមិញ

 

តារា​ចម្រៀង​ទើប​ងើប​មុខ​ជា​ថ្មី​ខាង​លើ​បាន​និយាយ​ថា ហាង​នេះ​ចំណាយ​អស់​ប្រមាណ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ជា​របស់​លោក​តែ​ម្នាក់​ឯង​នោះ​ទេ ដោយ​ចូលហ៊ុន​គ្នា​ជាមួយ​មិត្តភ័ក្ដិ ហើយ​ក្នុង​នោះ​លោក​មាន​ដើម​ទុន​ចំនួន​៣​ម៉ឺន​ដុល្លារ។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា តារា​ចម្រៀង​រូប​នេះ​សង្ឃឹម​ថា អ្នក​រួម​អាជីព ព្រម​ទាំង​មហាជន​ទូទៅ​ជួយ​គាំទ្រ​ហាង​របស់​ខ្លួន៕

 

សាន ផានិត សម្ពោធ​ហាង​តម្លៃ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ល្ងាចមិញ

 

សាន ផានិត សម្ពោធ​ហាង​តម្លៃ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ល្ងាចមិញ

 

សាន ផានិត សម្ពោធ​ហាង​តម្លៃ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ល្ងាចមិញ

 

សាន ផានិត សម្ពោធ​ហាង​តម្លៃ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ល្ងាចមិញ

 

សាន ផានិត សម្ពោធ​ហាង​តម្លៃ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ល្ងាចមិញ

 

សាន ផានិត សម្ពោធ​ហាង​តម្លៃ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ល្ងាចមិញ