ស្រៀវសាច់ណាស់! ពេលមើលរូប (14 pics) នេះ

មនុស្សភាគច្រើន គ្រាន់តែស្ថិតនៅទីកន្លែងខ្ពស់ល្មមៗ ទាំងដៃទាំងពីរច្បាមជាប់បង្កាន់ដៃការពារ ហើយសម្លឹងមើលចុះក្រោម គឺស្រៀវសាច់សឹងតែស្លុតអារម្មណ៍ទៅហើយ ចុះទម្រាំធ្វើដូចពួកនាងៗនៅក្នុងរូបថតទាំងនេះ ដែលទៅ “ជំទើត” នៅចុងៗអគារដ៏ខ្ពស់ៗសន្លឹមបែបនេះ មិនដឹងជាយ៉ាងណានោះទេ ។

ស្រៀវសាច់ណាស់! ពេលមើលរូប (14 pics) នេះ


ស្រៀវសាច់ណាស់! ពេលមើលរូប (14 pics) នេះ

ក្រុងឡុងដ៏បើកបារ៍លម្ហមេឃផ្គាប់ចិត្តអ្នកនិយមននលគក

ស្រៀវសាច់ណាស់! ពេលមើលរូប (14 pics) នេះ

ហួសចិត្ត៖ ពពោះ១៧ខែហើយ គ្រូពេទ្យប្រាប់ថាជារឿងធម្មតា