អ្នកគាំទ្រថា វិចិត្រករប្រេស៊ីលម្នាក់សមនឹងទទួលមេដាយមាស សំរាប់ផ្ទាំងគំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ ស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករ៉ៃយូ

វិចិត្រករ Eduardo Kobra ត្រូវបានគេគាំទ្រថា លោកសមនឹងទទួលបានមេដាយមាសមួយ សម្រាប់ស្នាដៃនៃផ្ទាំងគំនូរគូរនៅលើជញ្ជាំងដែលមានទំហំ ២៧៨៧ ម៉ែត្រការ៉េ ដែលគូរស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូ ប្រទេសប្រេស៊ីល ។

លោក Korba បានប្រើប្រាស់ឈើលាបថ្នាំ ៥០០ និងកំប៉ុងបាញ់ថ្នាំ ៣,៥០០ ដើម្បីបង្កើតស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនេះ ហើយត្រូវបានសន្មត់ថា វាជាផ្ទាំងគំនូរដ៏ធំបំផុតពិភពលោក ៕

 


អ្នកគាំទ្រថា វិចិត្រករប្រេស៊ីលម្នាក់សមនឹងទទួលមេដាយមាស សំរាប់ផ្ទាំងគំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ ស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករ៉ៃយូ

ស្រៀវសាច់ណាស់! ពេលមើលរូប (14 pics) នេះ

អ្នកគាំទ្រថា វិចិត្រករប្រេស៊ីលម្នាក់សមនឹងទទួលមេដាយមាស សំរាប់ផ្ទាំងគំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ ស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករ៉ៃយូ

សាំណាស់យើងហ្នឹង! ពេញក្លោះហើយ នៅឡឹកឡក់ដូចកូនក្មេងទៀត