អីយ៉ា! iPhone​ 7​ មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនផង មានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPhone 7 ធ្វើពីមាសទៅហើយ!

អីយ៉ា! iPhone​ 7​ មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនផង មានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPhone 7 ធ្វើពីមាសទៅហើយ!

នាពេលបច្ចុប្បន្នមានអតិថិជនជាច្រើនពួកគាត់មិនចូលចិត្តទទឹងរង់ចាំការកម្មង់ទិញនោះទេ ពួកគាត់ចូលចិត្តកម្មង់ទិញភ្លាមៗ ដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះថា Legend បានសម្រេចចិត្តផលិតនូវ iPhone ធ្វើពីមាស និងត្បូងប្រភេទ VVS1​ 360 ដែលមានតម្លៃថ្លៃៗ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ Legend ក៏បានដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញទុកមុនសម្រាប់ iPhone 7/ 7Plus ដោយរចនាឡើយជាពណ៌មាសដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ន្មាន 3 ស៊េរីផ្សេងៗគ្នាមានដូចជាប្រភេទៈ Classique, Momentum, និង Classique Diaomond។ ក្រុមហ៊ុន Legend ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា iphone 7/7 Plus ដែលខ្លួនបានដាក់ឲ្យកម្មង់មានផ្ទុកអង្គទិន្នន័យដល់ទៅ 256GB។

Image: អីយ៉ា! iPhone​ 7​ មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនផង មានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPhone 7 ធ្វើពីមាសទៅហើយ!

បើនិយាយពីតម្លៃរបស់ iPhone ផលិតពីមាស និងត្បូងប៉ុន្មានស៊េរីនេះវាមានចាប់ពី 3000€ អ៊ីរ៉ូ ដល់ 3400€ អ៊ីរ៉ូ។ តម្លៃនេះសម្រាប់អ្នកមានធូរធាគឺគាត់អាចកម្មង់ទិញបាន តែបើសម្រាប់អ្នកធម្មតាៗ មិនបាច់ប្រើវានោះទេ ទិញត្រឹម iPhone 7/7 Plus ធម្មតាគឺវាគ្រប់គ្រាន់បាត់ទៅហើយ។

Image: អីយ៉ា! iPhone​ 7​ មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនផង មានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPhone 7 ធ្វើពីមាសទៅហើយ!

Image: អីយ៉ា! iPhone​ 7​ មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនផង មានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPhone 7 ធ្វើពីមាសទៅហើយ!

Image: អីយ៉ា! iPhone​ 7​ មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនផង មានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPhone 7 ធ្វើពីមាសទៅហើយ!

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
អីយ៉ា! iPhone​ 7​ មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនផង មានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPhone 7 ធ្វើពីមាសទៅហើយ!

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
អីយ៉ា! iPhone​ 7​ មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនផង មានក្រុមហ៊ុនមួយដាក់ឲ្យកម្មង់ទិញ iPhone 7 ធ្វើពីមាសទៅហើយ!

ចុះថ្ងៃទី 20 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:04 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ