សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

កម្រង​រូប​ភាព​របស់​សន្តិសុខ​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ចែក​រំលែក ៣៦០០០​ដង​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត នេះ​ពិត​ជា​តួ​លេខ​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ។

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 
២​ថ្ងៃ​កន្លង​ទៅ​នេះ កម្រង​រូប​ភាព​របស់​បុរស​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ក្នុង​ឯកសណ្ឋាន​សន្តិសុខ​របស់​អគារ​មួយ​បាន​ត្រូវ​បង្ហោះ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ថៃ។ រូប​ភាព​នេះ ក្រោយ​មក​ត្រូវ​បាន​គេ​ចែក​រំលែក​បន្ត​ចំនួន​៣៦០០០​ដង។ មិន​ត្រឹម​តែ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​នោះ​ទេ សូម្បី​តែ​នៅ​តែ​នៅ​ប្រទេស​ជិត​ខាង​ដូច​ជា​ជប៉ុន​និង​កូរ៉េ សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​រូប​នេះ​ក៏​ល្បី​មិន​ធម្មតា​ដែរ។
 
យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោយ​ពេល​ល្បី​ឈ្មោះ​លើ​អ៊ីនធឺណិត គេ​ទើប​ដឹង​ថា​លោក​មិន​មែន​ជា​សន្តិសុខ​នោះ​ទេ។ ប្រុស​សង្ហារ​ឈ្មោះ Kelly Jamses Killen ការ​ពិត​គឺ​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​មួយ​រូប។ គេ​មិន​ដឹង​ថា​មក​ពី​មូលហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​លោក​តែង​ខ្លួន​ជា​សន្តិសុខ​នោះ​ឡើយ៕

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

សន្តិសុខ​អឺរ៉ុប​ម្នាក់​ស្រាប់​តែ​ល្បី​ឈ្មោះ​កក្រើក ព្រោះ​សង្ហារ​ពេក

 

ចុចអាន៖វីដេអូ​លោកសង្ឃ​កូរ៉េ​ឡើង​​ច្រៀង​រ៉េប​និង​ Beatbox ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖kenh14