បទសម្ភាសន៍ VOA៖ ទស្សនៈ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​សហរដ្ឋអាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦ និពន្ធដោយ : លី​ ម៉ូរីវ៉ាន់ VOA       August-20-2016, 1:00 pm         198

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132បទសម្ភាសន៍ VOA៖ ទស្សនៈ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​សហរដ្ឋអាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦

  • បទសម្ភាសន៍ VOA៖ ទស្សនៈ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​សហរដ្ឋអាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦ និពន្ធដោយ : លី​ ម៉ូរីវ៉ាន់ VOA       August-20-2016, 1:00 pm         198已关闭评论
  • 12 views
  • Hide Sidebar
    A+