យន្តហោះ​ចាក់​សាំង​លើ​អាកាស KC-46A នឹង​ចូល​បម្រើ​យោធា អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៨ និពន្ធដោយ : សៅ ផលនិស្ស័យ       August-20-2016, 2:00 pm         942

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132យន្តហោះ​ចាក់​សាំង​លើ​អាកាស KC-46A នឹង​ចូល​បម្រើ​យោធា អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៨