អាជ្ញាធរខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចាត់វិធានការ​មិន​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ធ្វើដំណើរ​លើ​ផ្ទៃសមុទ្រ​ឡើយ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-20-2016, 7:00 pm         444

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អាជ្ញាធរខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចាត់វិធានការ​មិន​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ធ្វើដំណើរ​លើ​ផ្ទៃសមុទ្រ​ឡើយ