ប្រឹងមើលតាមសឹងពុំដកដង្ហើម ជាមួយទឹកដៃបញ្ជតេឡេ១-០-២នេះ​!

បុរសម្នាក់បានបង្ហាញទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យបំផុត ក្នុងការចុចតេឡេបញ្ជាកូនរថយន្តជ័រ ឲ្យរត់នៅលើផ្លូវបត់ក្រវេចក្រវៀនដ៏ស្មុគ្រស្មាញ បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាគ្រប់ៗគ្នា ប្រឹងមើលសឹងពុំដកដង្ហើមតែម្តង ។ គាត់បានរត់ដេញតាមពីក្រោយ ដោយចុចបញ្ជាក្នុងយ៉ាងល្បឿន ដូចរថយន្តប្រណាំងមែនទែនអីចឹង ។ បើទោះជាក្នុងឧបសគ្គផ្លូវដ៏បត់បែនបែបនេះក្តី តែគាត់អាចធ្វើបានរហូតទីបញ្ចប់ សូមសរសើរ!! ។


ប្រឹងមើលតាមសឹងពុំដកដង្ហើម ជាមួយទឹកដៃបញ្ជតេឡេ១-០-២នេះ​!

ស្រៀវសាច់ណាស់! ពេលមើលរូប (14 pics) នេះ

ប្រឹងមើលតាមសឹងពុំដកដង្ហើម ជាមួយទឹកដៃបញ្ជតេឡេ១-០-២នេះ​!

សាំណាស់យើងហ្នឹង! ពេញក្លោះហើយ នៅឡឹកឡក់ដូចកូនក្មេងទៀត