តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

6 Videos


សម័យនេះការវះកាត់កែសម្ផស្សជារឿងធម្មតាទៅហើយ សម្រាប់តារាៗក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិល្បៈថៃ «ការកែដើមទ្រូង» របស់តារាស្រី ប៉ងតែម្យ៉ាងគឺចង់បង្អួតភ្នែកបុរសៗឡើងកម្តៅតែប៉ុណ្ណោះ ដូចតារាស្រី ១០ ដួងខាងក្រោម កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងភ្លែត ។

១០. អេម្មី អ៊ុមលៈវ៉ាន់
បើនិយាយពីរឿងកែបំពើងដើមទ្រូងឱ្យធំ គឺនាង អេម្មី ធ្លាប់ឆ្លងកាត់វះកាត់ដើមទ្រូង ៣ ដងហើយដែលមានទំហំ 700 C.C. មើលទៅចង់ប្រេះអាវហើយ ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

៩. ពើល អៃរីន
ម្នាក់នេះវះកាត់កែសម្ផស្សតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើង ប៉ុន្តែកែដើមទ្រូងធំ មើលទៅដូចជាមិនធំប៉ុន្មាន តែនាងថា ប៉ុននឹងអាចដល់ចំណុចលក់បាន ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

៨. ចេមី ប៊ូហឺរ
ក្រោយពី up size សុដន់ថ្មីឱ្យដល់ទំហំ 400 C.C. មក ហាក់ដូចជាលើករាងឱ្យសិចស៊ីជាងមុន ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

៧. ពីម៉ៃ កេតុកិនរី
មិនបាច់បរិយាយក៏មើលដឹងដែរ ពីមុនតូចប៉ុនណា ឥឡូវធំប៉ុនណា ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

៦. ចៈ អារសៈយ៉ាម
អ្នកចម្រៀងលូកធុងម្នាក់នេះ ក្រោយពីកែបំពើងសុដន់ឱ្យរីកខ្នាតមក ស្រាប់តែការងារហូរចូលរ ឈីប ឈីប ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

៥. នក អ៊ុសណីយ៍
ប្រែមកជារូបឆោមថ្មី ក្រោយកែដើមទ្រូងខ្នាត 470 C.C. កាន់តែធ្វើឱ្យរាងសិចស៊ីទ្វេដង ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

៤. វ៉ាយ បញ្ញរិឡា
មិនធម្មតា បច្ចុប្បន្ននាងពេញចិត្តនឹងទំហំកែសុដន់ 375 C.C. កាន់តែពើង កាន់តែសិចស៊ី ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

៣. ម៉ារី បឺនណឺរ
មហិច្ឆតាខ្ពស់ វះកាត់ដើមទ្រូងដើម្បីជំនួសតារា Hot ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

២. ប៊ុម បៈណាត់ដា
ជាតារាកូនមួយ នាងជាស្ត្រីក្លាហាន មិនខ្លាច មិនខ្មាស ពីការបំបៅដោះកូន ទើបពេលនេះសុំកែសុដន់ដាក់សីលីខូន ឱ្យមូលធំឡើងវិញ ។

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត

១. ឆារ៉ា ម៉ាឡាគុន
សម្លឹងមើលទៅពីមុន និង ក្រោយកែដើមទ្រូង វាខុសគ្នាឆ្ងាយ ពេលអ៊ីចឹងទៅ កាន់តែធ្វើឱ្យរំលេចរាងសិចស៊ីទ្វេដង ប្រុសៗឯណាទ្រាំអត់មើលមិនបាន !! ៕ សូរ្យកាន្ត (ថតថេនថៃលេន)

តារាស្រីថៃ ១០ ដួង កែដើមទ្រូងហើយ រាសីឡើងខ្ពស់ភ្លែត