ថៃ ប្រជែង​ជាមួយ​កម្ពុជា​និង​វៀតណាម ក្នុងការ​ដេញថ្លៃ​នាំ​អង្ករ​ទៅ​ហ្វីលីពីន និពន្ធដោយ : តន ចាន់​រិ​ទ្ធា​រ៉ា       August-20-2016, 11:30 pm         68

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ថៃ ប្រជែង​ជាមួយ​កម្ពុជា​និង​វៀតណាម ក្នុងការ​ដេញថ្លៃ​នាំ​អង្ករ​ទៅ​ហ្វីលីពីន