មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

6 Videos


ខ្សែភាពយន្តហូលីវូដ «Suicide Squad» អាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនពីការចាក់បញ្ចាំង នៅតាមរោងភាពយន្តក្នុងបណ្តាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោក ។

គេបានដឹងថា តួអង្គដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេក្នុងរឿងនេះ គឺ តួអង្គ Harley Quinn ដែលសម្តែងដោយនាង Margot Robbie និង តួអង្គ The Joker ដែលសម្តែងដោយលោក Jared Leto ។

ព័ត៌មានជាច្រើនពីពួកគេទាំងពីរក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយដែរ តែពេលនេះ សូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអ្នកអានមកជួបនឹងតួអង្គស្រីស្អាត Katana វិញម្តង ដែលសម្តែងដោយកូនកាត់អាមេរិក-ជប៉ុន នាង Karen Fukuhara ។

ចង់ដឹងថា សម្រស់នាងក្រៅសាច់រឿងស្អាតយ៉ាងណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

                                                                              ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង

មើលសម្រស់តារាកូនកាត់ ក្នុងរឿង «Suicide Squad» នៅក្រៅសាច់រឿង