លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

6 Videos


លោកយាយដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ Baddie Winkle ទេ ? កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកយាយ Baddie Winkle បានរៀបចំពិធីខួបកំណើតឈានចូលវ័យ ៨៨ ឆ្នាំរបស់គាត់ និង បានថតរូប cute cute មួយចំនួនបង្ហោះចូលក្នុងគណនី Instagram ទៀយផង ។

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

គណនី Instagram របស់លោកយាយ Baddie Winkle គឺមានអ្នកចុច Follow រហូតដល់ទៅ ២.១ លាននាក់ឯណោះ ហើយសូម្បីតែតារាល្បីៗដូចជា Miley Cyrus និង Kardashians ក៏ជាអ្នកចូលចិត្តតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់លោកយាយ Baddie Winkle ក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយនេះផងដែរ ។

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតស្អាតៗ និង សិចស៊ីជាច្រើនរបស់លោកយាយ Baddie Winkle ដែលកំពុងល្បីល្បាញក្នុង Instagram ។ ចង់ដឹងថាលោកយាយម្នាក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុនណា សូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ៖

( ប្រភព.បដផេនដា ) កុសល

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស

លោកយាយ ៨៨ ឆ្នាំ លេងស្ទីលប្លែកៗ ធ្វើឱ្យក្រមុំៗសុំខ្មាស