ស្ងាត់ៗ ល្បុក្កតោ​​បាន​​លេខ​២​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​នៅ​កូរ៉េ​

ក្បាច់​គុន​បុរាណ​ដែល​ជា​កេរ​មរតក​ខ្មែរ​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​របស់​កូរ៉េ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ទៅ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ។ ក្នុង​ពិធី​នេះ​ កីឡា​ការិនី​ គុន​ល្បុក្កតោ​កម្ពុជា​ ខៀវ ចិន្តារ័ត្ន​ តំណាង​ឱ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​សហព័ន្ធ​កីឡា​ល្បុក្កតោ​កម្ពុជា​ឡើង​ទទួល​មេដាយ​ប្រាក់៕

 

ស្ងាត់ៗ ល្បុក្កតោ​​បាន​​លេខ​២​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​នៅ​កូរ៉េ​

 

ស្ងាត់ៗ ល្បុក្កតោ​​បាន​​លេខ​២​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​នៅ​កូរ៉េ​

 

ស្ងាត់ៗ ល្បុក្កតោ​​បាន​​លេខ​២​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​នៅ​កូរ៉េ​

 

ស្ងាត់ៗ ល្បុក្កតោ​​បាន​​លេខ​២​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​នៅ​កូរ៉េ​

 

ស្ងាត់ៗ ល្បុក្កតោ​​បាន​​លេខ​២​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​នៅ​កូរ៉េ​

 

ស្ងាត់ៗ ល្បុក្កតោ​​បាន​​លេខ​២​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​នៅ​កូរ៉េ​

 

ស្ងាត់ៗ ល្បុក្កតោ​​បាន​​លេខ​២​ ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ក្បាច់​គុន​បុរាណ​នៅ​កូរ៉េ​

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា
រូបថត៖ ខៀវ ចិន្តារ័ត្ន​