តួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿ

6 Videos


ខ្សែភាពយន្តហូលីវូដដ៏ល្បី Harry Potter ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនលើសកលលោកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ហើយរឿងនេះធ្លាប់បានផលិតជាខ្សែភាពយន្តចំនួន ៨ ភាគរួចមកហើយ ដែលវគ្គចុងក្រោយគេ បានចាក់បញ្ចាំងកាលពីឆ្នាំ ២០១១ ។

តួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿ

មកទល់ពេលនេះ វាមានរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំមកហើយ ដែលរឿងដំបូងគេរបស់ Harry Potter ដាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងកុន ហើយតួអង្គនីមួយៗក្នុងរឿងទាំង ៨ ភាគដែលចាក់បញ្ចាំង ក៏មានភាពប្រែប្រួលច្រើនផងដែរ ។ ចង់ដឹងថា ពួកគេមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

តួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿតួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿ

  • តួអង្គខ្លះៗក្នុងរឿង «Harry Potter» ប្រែប្រួលរូបរាង ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿ已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/21  Category:សិល្បៈ