មានដឹងអត់ថា Galaxy Note 7 និង iPhone 6s មួយណារឹងម៉ាំជាង? តោះទៅធ្វើតេស្ត…..

មានដឹងអត់ថា Galaxy Note 7 និង iPhone 6s មួយណារឹងម៉ាំជាង? តោះទៅធ្វើតេស្ត.....

យើងបានដឹងហើយ Note 7 គឺជាកំពូលស្មាតហ្វូនមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាច្រើន លើសពីនោះ Note 7 ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកំពូលស្មាតហ្វូនមួយដែលធន់ការជ្រៀបទឹក និងពីការធ្លាក់ជ្រុះថែមទៀតផង។ ថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានចម្លើយពិតហើយព្រោះមានវីដែអូមយយគេបានធ្វើតេស្តជាមួយនឹង iPhone 6s ចង់ដឹងថា វាធន់កម្រឹតណាតោះទៅមើលវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា....

Image: មានដឹងអត់ថា Galaxy Note 7 និង iPhone 6s មួយណារឹងម៉ាំជាង? តោះទៅធ្វើតេស្ត.....

Image: មានដឹងអត់ថា Galaxy Note 7 និង iPhone 6s មួយណារឹងម៉ាំជាង? តោះទៅធ្វើតេស្ត.....---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
មានដឹងអត់ថា Galaxy Note 7 និង iPhone 6s មួយណារឹងម៉ាំជាង? តោះទៅធ្វើតេស្ត.....

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
មានដឹងអត់ថា Galaxy Note 7 និង iPhone 6s មួយណារឹងម៉ាំជាង? តោះទៅធ្វើតេស្ត.....

ចុះថ្ងៃទី 21 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:30 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ