គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី

ក្ដី​ស្រឡាញ់​រវាង​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី មិន​ខ្វល់​ពី​ពណ៌​សម្បុរ ទាប​ខ្ពស់ សំខាន់​ឲ្យ​តែ​ស្រឡាញ់​ដោយ​ចិត្ត​និង​ចិត្ត។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ខ្លះ​ក៏​​មាន​ក្ដី​ស្រមៃ​ចង់​បាន​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់ មាន​កម្ពស់​ស័ក្ដិសម​នឹង​ខ្លួន​ដែរ។ យ៉ាងណាមិញ ងាក​មក​មើល​គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី​ប៉ុន្មាន​គូ នេះ​ត្បិត​តែ​ខាង​ប្រុស​ឬ​ស្រី​ខុស​កម្ពស់​គ្នា​ដាច់ តែ​ពួក​គេ​នៅ​តែ​ពេញចិត្ត​គ្នា។

 

១. តារា​ចម្រៀង​ស្រី​តៃវ៉ាន់ Jolin Tsai មាន​កម្ពស់ ១,៥៦​ម៉ែត្រ​និងVivian Dawson មាន​កម្ពស់១,៨៨ម៉ែត្រ​

 

គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី

 

គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី
២. តារា​សម្ដែង​ស្រី​ចិន Leanne Li មាន​កម្ពស់១,៧៥ម៉ែត្រ​និង​ស្វាមី​តារា​សម្ដែង​ហុងកុង​មាន​កម្ពស់ Wong Cho-lam ១,៦៣ម៉ែត្រ​

 

គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី

 

គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី
៣.តារា​ចម្រៀង​ស្រី​តៃវ៉ាន់ Yao Yao មាន​កម្ពស់១,៥៥ម៉ែត្រ​និង​មិត្ត​ប្រុសJin Yang មាន​កម្ពស់១,៨៦ម៉ែត្រ​

 

គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី

 

គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី
៤.តារា​សម្ដែង​ស្រី​ចិន​ Sun Li មាន​កម្ពស់១,៥៨ ម៉ែត្រ​និង​ស្វាមី​តារា​សម្ដែង​ កំប្លែង Deng Chao មាន​កម្ពស់១,៧៥ម៉ែត្រ។

 

គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី

 

គូស្នេហ៍​តារា​អាស៊ី ៤​​គូ​មាន​កម្ពស់​​ខុស​គ្នា​ដូច​មេឃ​និង​ដី

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ asiaone