ខេត្តព្រះសីហនុ៖ បេក្ខជន​ខ្យល់​គរ បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ ព្រឹក​មិញ

ផ្អែក​តាមរូបភាព​របស់​ផេក អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុក​រលួយ​​បាន​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​មុន​នេះ​បន្ដិច គឺ​មាន​បេក្ខនារី​ម្នាក់​បាន​ខ្យល់គរ​ ឥឡូវ​យក​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ហើយ​ព្រឹក​មិញ​នេះ។

 
ខេត្តព្រះសីហនុ៖ បេក្ខជន​ខ្យល់​គរ បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ ព្រឹក​មិញ

 

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ បេក្ខជន​ខ្យល់​គរ បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ ព្រឹក​មិញ

 
ខេត្តព្រះសីហនុ៖ បេក្ខជន​ខ្យល់​គរ បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ ព្រឹក​មិញ

 

ប្រភព៖ Page Anti-Corruption Unit