មហាហង្ស ផលិត​រឿង​សម្រាប់​ស្ថានីយទូរទស្សន៍​បាយ័ន​ជា​លើកដំបូង​

dnt-news : ​បើទោះជា​ផលិត​ត​កម្ម​មហាហង្ស​ធ្លាប់បាន​ផលិត​រឿង​ជាច្រើន​ចាក់​បញ្ចាំង​តាម​បណ្ដា​ស្ថានីយទូរទស្សន៍​នានា​ក្ដី ប៉ុន្ដែ​ផលិតកម្ម​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយភាព​នេះ​ពុំទាន់​បាន​ផលិត​រឿង​ភាគ​របស់ខ្លួន​ដាក់​បញ្ចាំង​នៅលើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​បាយ័ន​ទេ ។ កាលពី​ពាក់កណ្ដាល សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ ផលិតកម្ម​មហាហង្ស​បានធ្វើ​ពិ