ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016, 10:31 am         286

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​​សៀមរាប​៖ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២២ សីហា​នេះ ការប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​ទុតិយភូមិ បានចាប់ផ្តើម​ហើយ​។ សម្រាប់​ខេត្តសៀមរាប​នៅ​ឆ្នាំនេះ មាន​មណ្ឌល​ប្រឡង​ចំនួន​៩ និង​មាន​បេក្ខជន​ប្រឡង​សរុប​ចំនួន ៦៦០៥​នាក់ ក្នុងនោះ​ស្រី ៣៥៩១​នាក់​។ ចំនួន​បេក្ខជន​នៅ​ឆ្នាំនេះ បើ​យោងតាម​របាយការណ៍រ​បស់​មន្ទីរអប់រំ​ខេត្ត គឺមាន​ការកើនឡើង​ចំនួន ១១២៧​នាក់​។​

​ក្នុងចំណោម​បេក្ខជន​ទាំង​ជាង ៦​ពាន់​នាក់ មាន​៧៥០ អង្គ​និង​នាក់ ជា​បេក្ខជនស្វ័យរិន​។ ដោយឡែក សម្រាប់​មណ្ឌល​ប្រឡង​នៅ​ឆ្នាំនេះ មានការ​កើនឡើង​មួយ​មណ្ឌល ស្មើនឹង​២៧២​បន្ទប់​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​ខ្លះៗ ជុំវិញ​សិស្សានុសិស្ស​ចាប់ផ្តើម​ចូល​មណ្ឌល​ប្រឡង ក្នុង​ថ្ងៃ​ប្រឡង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប នៅ​មណ្ឌល​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា ៖

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​ថ្ងៃ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ និពន្ធដោយ : អ៊ីសា រ៉ហានី       August-22-2016,  10:31 am         286