លេចមុខនារីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ មានមុខស្រដៀង Selena Gomez

6 Videos


នារីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Phantegerow Estrop ត្រូវបានបណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតជាច្រើនចែកចាយរូបថតនាងបន្តគ្នា ក្រោយពីរកឃើញថា មុខមាត់នាងស្ទើរតែដូចគ្នាបេះបិទនឹងតារាចម្រៀកអាមេរិកល្បីឈ្មោះ Selena Gomez ។

លេចមុខនារីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ មានមុខស្រដៀង Selena Gomez

នាងគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដោយនាងមិនធ្លាប់ឈានជើងចូលវិថីសិល្បៈអ្វីឡើយ តែដោយសារមុខមាត់ស្រដៀងគ្នានឹងតារាចម្រៀងល្បីនេះ បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនប៉ង់ចង់ជួបមុខនាងផ្ទាល់ ។

លេចមុខនារីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ មានមុខស្រដៀង Selena Gomez

ចង់ដឹងថា មុខមាត់នាងយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

លេចមុខនារីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ មានមុខស្រដៀង Selena Gomezលេចមុខនារីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ មានមុខស្រដៀង Selena Gomezលេចមុខនារីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ មានមុខស្រដៀង Selena Gomezលេចមុខនារីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ មានមុខស្រដៀង Selena Gomez