ទម្លាយរឿងលក្ខខណ្ឌដែល ពេជ្រ សោភា ព្រមធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យទូរស័ព្ទ OPPO

6 Videos


តារាចម្រៀងកំពុងឡើងកូដខ្លាំង ពេជ្រ សោភា ទើបតែបានទទួលងារជាអ្នកតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Oppo កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ។ ក្រៅពីតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់ទទួលបានក្នុងអាជីពជាអ្នកចម្រៀងរបស់ខ្លួន តើលោកអ្នកចង់ដឹងទេថា មានលក្ខខណ្ខអ្វីខ្លះទៀតដែល ពេជ្រ សោភា យល់ព្រមជាអ្នកតំណាងឱ្យទូរស័ព្ទខាងលើ ?

ទម្លាយរឿងលក្ខខណ្ឌដែល ពេជ្រ សោភា ព្រមធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យទូរស័ព្ទ OPPO

មានការទម្លាយពីក្រុមហ៊ុន និង សាមីខ្លួន អ្នកនាង ពេជ្រ សោភា ឱ្យដឹងថា អ្នកនាងពិតជាទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់មែនក្នុងការធ្វើជាតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តមួយនេះ តែអ្វីដែលរឹតតែធ្វើឱ្យអ្នកនាង ពេជ្រ សោភា កាន់តែមានចិត្តចង់ក្លាយជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះ គឺដោយសារលក្ខខណ្ឌក្រុមហ៊ុនេះមានគម្រោងបង្កើតកម្មវិធីមនុស្សធម៌ជាច្រើននៅកម្ពុជា ។

ទម្លាយរឿងលក្ខខណ្ឌដែល ពេជ្រ សោភា ព្រមធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យទូរស័ព្ទ OPPO

នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកនាង ពេជ្រ សោភា ក្នុងការក្លាយជាតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដ៏ធំមួយនេះ ព្រោះរយៈកាលកន្លងមក មហាជនកម្រឃើញវត្តមានអ្នកនាងលេចមុខក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយណាស់ ៕ ភូមិន្ទ

ទម្លាយរឿងលក្ខខណ្ឌដែល ពេជ្រ សោភា ព្រមធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យទូរស័ព្ទ OPPOទម្លាយរឿងលក្ខខណ្ឌដែល ពេជ្រ សោភា ព្រមធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យទូរស័ព្ទ OPPOទម្លាយរឿងលក្ខខណ្ឌដែល ពេជ្រ សោភា ព្រមធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យទូរស័ព្ទ OPPOទម្លាយរឿងលក្ខខណ្ឌដែល ពេជ្រ សោភា ព្រមធ្វើជាអ្នកតំណាងឱ្យទូរស័ព្ទ OPPO