ខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា

6 Videos


បន្ទាប់ពីប្រកាសបើកចំហពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាឯកស្រី អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា (Esther Supreeleela)
ក្នុងខែកក្កដាកន្លងនេះ រួមទាំងទទួលអារម្មណ៍មិនសូវពេញចិត្តពីមិត្តអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនធំក៏ដោយ ក៏លោក ខេន ភូភូម (Ken Phupoom) ហាក់មិនបានដកខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្សាររបស់លោកឡើយ។

ខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា
ថែមទាំងថ្មីៗនេះ លោក ខេន ភូភូម បានបង្ហាញមុខចូលរួមពិធីទទួលសញ្ញាបត្ររបស់នាង អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា ព្រមជាមួយបាច់ផ្កាយ៉ាងធំ ដើម្បីផ្តល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់នាង។ ឃើញទិដ្ឋភាពដ៏រីករាយ និង ស្នាមញញឹមពោរពេញដោយក្តីសុខរបស់ពួកគេទាំងពីរបែបនេះ ជឿជាក់ថា មិត្តគាំទ្រដែលធ្លាប់តែមិនពេញចិត្តពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ គួរតែប្តូរចិត្តជួយគាំទ្រ និង លើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគេអាចដើរឆ្លងកាត់ឆ្ពោះទៅរកជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍។

ខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នាង អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៅមហាវិទ្យាក្រុងថេបធុនបុរី។ ក្រៅពីជោគជ័យទាំងក្នុងការសិក្សា និង រឿងបេះដូង ការងារសិល្បៈរបស់នាង អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា ក៏ហាក់មមាញឹកមិនឈប់ ហើយដែលសំខាន់រឿង «ស្រមោលអាសោក ឆ្នាំ ២០១៦» ដែលនាងសម្តែងជាតួឯកស្រី គឺកំពុងតែធ្វើឱ្យ

ខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា

ខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា

ទស្សនិកជនទន្ទឹមរងចាំទស្សនាយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះនាង និង តួឯកប្រុស ធន ជីនដាឆូត (Thorn Jindachot) ធ្លាក់ឮរឿងខ្សឹបខ្សៀវថា ម្តាយខាងស្រីហាមកូនស្រីមិនឱ្យទាក់ទង រហូតធ្វើឱ្យតួប្រុសដូចលោក ធន ជីនដាឆូត ត្រូវស្រក់ទឹកភ្នែក តែរូបលោកក៏នៅតែអះអាងថា លោកនៅតែអាចសហការថតរឿងជាមួយនាង អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា ដោយមិនមានបញ្ហា ៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

ខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា

ខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡាខេន ភូភូម បើកចំហយ៉ាងពេញទំហឹង ចំពោះ អេស្ទឺ ស៊ុព្រីលីឡា