តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?

 

Facebook Page PPTV News បានរៀបចំលំដាប់ប្រទេសដែលមានតម្លៃពលកម្មខ្ពស់ជាងគេ មាន ៥ ប្រទេស គឺ៖

– ប្រទេសដាណឺម៉ាក (Denmark) តម្លៃឈ្នួល 49$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4-5 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

 តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?

– ប្រទេសលុចហ្សំបួ (Luxembourg) តម្លៃឈ្នួល 47$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?
– ប្រទេសអាយឡែន (Ireland ) តម្លៃឈ្នួល 45$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?
– ប្រទេសបែលហ្ស៊ីក (Belgium) តម្លៃឈ្នួល 39$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?

– ប្រទេសអូទ្រីស (Austria ) តម្លៃឈ្នួល 36$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?

បើប្រៀបមកស្រុកខ្មែរវិញ ក្នុងមួយម៉ោងស្រុកគេ ស្មើប្រាក់ខែធម្មតា មួយខែ ។ គិតទៅខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ហ្ន!! មិនប្រាថ្នាឲ្យស្មើប្រទេសទាំងនេះទេ បានត្រឹមតែ 1 ភាគ 3 របស់គេបានហើយ ៕    សូរ្យរិទ្ធ

ប្រភព៖ Matenak

 

Facebook Page PPTV News បានរៀបចំលំដាប់ប្រទេសដែលមានតម្លៃពលកម្មខ្ពស់ជាងគេ មាន ៥ ប្រទេស គឺ៖

– ប្រទេសដាណឺម៉ាក (Denmark) តម្លៃឈ្នួល 49$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4-5 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

 តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?

– ប្រទេសលុចហ្សំបួ (Luxembourg) តម្លៃឈ្នួល 47$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?
– ប្រទេសអាយឡែន (Ireland ) តម្លៃឈ្នួល 45$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?
– ប្រទេសបែលហ្ស៊ីក (Belgium) តម្លៃឈ្នួល 39$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?

– ប្រទេសអូទ្រីស (Austria ) តម្លៃឈ្នួល 36$ ក្នុងមួយម៉ោង ធ្វើការ 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?

បើប្រៀបមកស្រុកខ្មែរវិញ ក្នុងមួយម៉ោងស្រុកគេ ស្មើប្រាក់ខែធម្មតា មួយខែ ។ គិតទៅខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ហ្ន!! មិនប្រាថ្នាឲ្យស្មើប្រទេសទាំងនេះទេ បានត្រឹមតែ 1 ភាគ 3 របស់គេបានហើយ ៕    សូរ្យរិទ្ធ

ប្រភព៖ Matenak

  • តើ​ប្រទេស​ណា មានតម្លៃ​ពលកម្ម​ខ្ពស់​ជាងគេ ?已关闭评论
  • 19 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/22  Category:ចំនេះដឹង
Tags: