លោក ហ៊ុន សែន ប្រកាសដាក់តំបន់អារ៉ែងជាតំបន់ទេសចរណ៍

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល បានសម្រេចយល់ព្រម តាមសំណើរ របស់កញ្ញាធី សុវណ្ណថា ប្រធានអង្គការយុវជន និងកិច្ចការសង្គម ដែលបានស្នើឲ្យមានការសាងសង់ផ្លូវ និងស្ពាន ទៅកាន់តំបន់អារ៉ែង ដែលមានសភាពពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ ដែលមានប្រវែង១៨គីឡូម៉ែត្រ។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ក៏បានប្រកាសដាក់តំបន់អារ៉ែង ជាកន្លែងទេសចរណ៍ផងដែរ៕

ប្រភព៖ វាយោ


Related Posts