ពិតឬអត់? មានគេថតបាន «នាងទេពមច្ឆា»ស្លាប់ក្រៀមគួរឲ្យអាណិត?

នាងទេពមច្ឆា “មនុស្សត្រី” មួយ ត្រូវបានរកឃើញស្លាប់ក្រៀម ដោយបញ្ចេញ “នេត្រា” ដូចបិសាចគួរឲ្យខ្លាចមែនទែន ស្ថិតនៅឆ្លេរសមុទ្រ ក្រោយព្យុះ Hurricane Ike! ។ ពាក្យចចាមអារាមទៅលើពពួកមនុស្សត្រីពិត តែងត្រូវបានលេចឡើងជារឿយៗនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើរណេត, ពិតមែនឬ ? ។ តើមនុស្សត្រីមានដែរ ឬទេ ?


Related Posts