ដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើច

6 Videos


ស្រីស្អាតជនជាតិរ៉ុស្ស៊ីម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Instagram ជាច្រើននាក់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនាងជានារីក្លាហានម្នាក់ដែរហ៊ានប្រថុយជីវិតនៅលើអាគាខ្ពស់ៗដើម្បីថតរូប ។

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា នារីខាងលើនេះមានឈ្មោះ Angela Nikolau នាងតែងតែប្រថុយជីវិតរបស់នាងដើម្បីការថតរូបជានិច្ចដែលនេះគឺជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យនាងកំពុងទទួលបានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ហើយគ្រប់រូបថតទាំងអស់របស់ Angela Nikolau គឺសុទ្ធតែស្អាតៗ និង មានភាពទាក់ទាញទាំងអស់ ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតមួយចំនួនរបស់ Angela Nikolau ដែលកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា Angela Nikolau ក៏បានប្រាប់ដែរថា «កុំព្យាយាមធ្វើតាមនាងបើសិនជាគ្មានជំនាញ» ៖

( ប្រភព ៖ បដផេនដា ) កុសល

ដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើចដើម្បីតែថតរូប នារីម្នាក់មិនញញើតយកជីវិតមកលេងសើច