សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

ការ​ប្រលង​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​២០១៦ ថ្ងៃ​ទី១ បាន​បញ្ចប់​ហើយ ខណៈ​សិស្ស​ជា​ច្រើន​ហាក់​បង្ហាញ​ជំនឿ​ចិត្ត​ថា​ធ្វើ​ត្រូវ លើក​លែង​តែ​មុខ​វិជ្ជា​គីមីវិទ្យា​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ ចំណែក​សិស្ស​នៅ​មណ្ឌល​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ក៏​មិន​ខុស​គ្នា​ដែរ ដោយ​ពួក​គេ​ដើរ​ចេញ​ពី​មណ្ឌល​ប្រលង​ទាំង​ទឹក​មុខ​ញញឹម​ស្រស់​ស្រាយ​ស្ទើរ​គ្រប់​គ្នា។

 

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

 

​សិស្ស​ម្នាក់​ឈ្មោះ ប៊ុនណា យ៉ារីណែត មក​វិទ្យាល័យ ១០មករា ១៩៧៩ និង​ជា​បេក្ខជន​មួយ​រូប​ប្រលង​នៅ​មណ្ឌល​វិទ្យាល័យ​អង្គរ បាន​និយាយ​ថា៖ ​​”សម្រាប់​ខ្ញុំ​គិត​ថា​ធូរ អាច​ទទួល​យក​បាន​បាន​ទាំង ៤​មុខ ព្រោះ​ធ្វើ​បាន​ពេញ​ទាំង​អស់ ហើយ​អ្នក​ផ្សេង​ក៏​ធ្វើ​បាន​ដែរ គ្រាន់​តែ​ខ្លះ​បាន​រៀង​តិច​ជាង​ខ្ញុំ”។

 

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា
ប៊ុនណា យ៉ារីណែត

 

ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ ការ​ប្រលង​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​លើ ៣មុខ​វិជ្ជា​ផ្សេង​ទៀត ដែល​សុទ្ធតែ​ជា​មុខ​វិជ្ជា​សំខាន់ ក្នុង​នោះ​មាន អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ រូបវិទ្យា គណិតវិទ្យា សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពិត និង​មុខ​វិទ្យា គណិតវិទ្យា សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ សម្រាប់​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម៕

 

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

សៀមរាប៖ សិស្ស​ចេញ​ពី​ប្រលង​ទាំង​ញញឹម ព្រោះ​ធ្វើ​ត្រូវ​ច្រើន​ទាំង៤មុខវិជ្ជា

 

រាយការណ៍​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប៖ លី សុផាត