ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦

នៅ​ប៉ុន្មាន​នាទី​មុន​នេះ ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និង​កីឡា បាន​បង្ហោះ​រូបភាព​ ១០សន្លឹក ដែល​បេក្ខជន​មាន​បញ្ហា​សុខភាព​ ដូចជា អាការៈ​វិលមុខ ខ្យល់គរ ក្អួត​ជាដើម។ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​បេក្ខជន​ខ្លះ​ បាន​បន្ដ​ការ​ប្រលង​ឡើង​វិញ​បន្ទាប់​ពី​មាន​អាការៈ​ធូរស្រាល ក្រោយ​ពី​ទទួល​ជំនួយ​សង្គ្រោះ​បឋម​ពី​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ប្រចាំ​ការ​នៅ​តាម​មណ្ឌល​នោះ និង​ បេក្ខជន​ម្នាក់​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ និង បាន​ត្រឡប់​មក​​មណ្ឌល​ប្រលង​ឡើង​វិញ​ ដើម្បី​បន្ដ​ដំណើរ​សំណេរ​ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ការ​ព្យាបាល។

 

សូម​មើល​រូប​ទាំង​ ១០ សន្លឹក​ខាង​ក្រោម ដែល​ផេក​របស់​ក្រសួង​អប់រំ​បង្ហោះ​ ប៉ុន្មាន​នាទី​មុន​នេះ៖

 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦

 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦
 
ឃើញ​រូប​ ១០ សន្លឹក​នេះ​ហើយ​ អាណិត​បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់ឌុប ២០១៦

 

ប្រភព៖ MoEYS Cambodia