ហ្គេម Pokemon Go ចាប់ផ្ដើម​អស់​ចំហាយ​បណ្ដើរៗ​

​យោងតាម​របាយការណ៍​មួយចំនួន​បានមកពី​ក្រុមហ៊ុន​វិភាគ​ទីផ្សារ និង​កម្មវិធី​បង្ហាញថា ហ្គេម Pokemon Go ចាប់ផ្ដើម​ថយចុះ​ប្រជាប្រិយភាព​បណ្ដើរៗ​ហើយ​។​
​ប៉ុន្មាន​សប្ដាហ៍​មកនេះ ហ្គេម Pokemon Go បាន​បំបែក​កំណត់ត្រា​មួយ​ហើយ​មួយទៀត​។ មិន​ដល់​មួយខែ​ចាប់តាំងពី​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​មក វា​បាន​ក្លាយជា​ហ្គេម​ទូរ​សព្ទ​