ល្បិច​លាក់​វិញ្ញាសា​ដ៏​ទំនើប​ពេល​​បាក់​ឌុប តែ​ទី​បំផុត…

ហេតុ​តែ​បារម្ភ​ខ្លាច​ប្រលង​បាក់​ឌុប​មិន​ជាប់ សិស្ស​មួយ​ចំនួន​បាន​លួច​លាក់​ដាក់​វិញ្ញាសា​តាម​វិធី​ផ្សេងៗ​ ។
ក្នុង​នោះ​សិស្ស​ខ្លះ​បាន​លាក់​ក្នុង​ស្បែក​ជើង​ប៉ាត​តា ខ្លះ​ទៀត​លាក់​ក្នុង​ជ័រលុប និង​សំបក​ទូរសព្ទ​ជា​ដើម។ ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ ទូរសព្ទ​ បូក​រួម​ទាំង​សំណៅ​ឯកសារ​ គឺ​ក្រសួង​បាន​ប្រកាស​ថា​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​​ដាច់​ខាត​ក្នុង​ការ​ប្រលង​បាក់​ឌុប​។​ ទោះ​ពួក​គេ​ប្រឹង​លាក់​យ៉ាងណា ទី​បំផុត​នៅ​តែ​អនុរក្ស​ចាប់​បាន​ដ​ដែល។

​​

ល្បិច​លាក់​វិញ្ញាសា​ដ៏​ទំនើប​ពេល​​បាក់​ឌុប តែ​ទី​បំផុត…

 

ល្បិច​លាក់​វិញ្ញាសា​ដ៏​ទំនើប​ពេល​​បាក់​ឌុប តែ​ទី​បំផុត…

 

ល្បិច​លាក់​វិញ្ញាសា​ដ៏​ទំនើប​ពេល​​បាក់​ឌុប តែ​ទី​បំផុត…

 

ល្បិច​លាក់​វិញ្ញាសា​ដ៏​ទំនើប​ពេល​​បាក់​ឌុប តែ​ទី​បំផុត…

 

ល្បិច​លាក់​វិញ្ញាសា​ដ៏​ទំនើប​ពេល​​បាក់​ឌុប តែ​ទី​បំផុត…

 

ល្បិច​លាក់​វិញ្ញាសា​ដ៏​ទំនើប​ពេល​​បាក់​ឌុប តែ​ទី​បំផុត…

 

 

សូមអាន៖    មូលហេតុ​លើក​លែង​មិន​បាន ធ្វើ​ឲ្យ​បេក្ខជន​ម្នាក់​ធ្លាក់​បាក់​ឌុប​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ឆ្នាំ​នេះ

 

 

​អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា
រូបភាព៖ MoEYS