រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ

តើសព្វថ្ងៃមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលដឹងពីទុក្ខលំបាក ភាពអត់ឃ្លានដ៏សែនវេទនារបស់ប្រជាជនអាហ្រ្វិក ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ា នៃទ្វីបអា្រហ្វិក ។ តាមទិន្នន័យឆ្នាំ ២០១០ អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបានឱ្យដឹងថា នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ា មានមនុស្សខ្វះអាហារចំនួន ២៣៩ លាននាក់ ។

រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ

ឃើញរូបទាំងនេះ មហាស្រណោះកាលពីខ្ញុំនៅជាកុមារជំនាន់ ប៉ុល ពត និង មិនខុសពីកុមារខ្មែរទាំងឡាយ បានបែកពីឪពុកម្តាយ បងប្អូន ទៅរស់នៅក្នុងកងកុមារជាមួយកុមារដទៃ កាលនោះអត់ឃ្លានអាហារខ្លាំងណាស់ ទៅរកឯណាបានហូប បើ«ប្រធានកង» នៅយាមយើងជាប់ ។ រូបរាងស្គមកំប្រឹងដូចរូបខាងលើអ៊ីចឹង ដូច្នេះគ្មាននរណាចង់ឃើញទិដ្ឋភាពដ៏សែនវេទនា ខ្លោចផ្សាដូច្នេះទៀតឡើយ មានតែបន់ស្រន់ សូមបរវៀសចៀសឱ្យឆ្ងាយពីប្រទេសខ្មែរ ៕

រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ រូបភាពដ៏អណោចអធ័ម នៃជិវិតលើលោកយើងនេះ

ប្រភព ៖ matenak