បើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្ត

6 Videos


សម្រាប់គូស្នេហ៍ដែលវិលមកត្រូវរ៉ូវគ្នាមកម្តងទៀត រវាងលោក ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ (Golf pichaya) និង
ខ្វាន់ អុសាមៈនី (Kwan Usamanee) គឺពិតជាធ្វើឱ្យគេស្ងើចសសើរនឹងភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះរូបថតផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេតែងតែបង្ហោះបង្អួតគេឯងក្នុងអ៊ីនស្ត្រាក្រាមជានិច្ច។

បើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្ត
បើសិនជាធ្វើការប្រៀបធៀបចំពោះភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេទាំងពីរ គឺអាចនិយាយបានថា ពួកគេដូចជានំចាហ្វៃដែលស្អិតជាប់គ្នាបេះមិនចេញ រហូតមានការបោះពាក្យថា លោក ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ កំពុងតែដណ្តើមពេលវេលាទំនេររបស់ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនមានសល់សោះសម្រាប់គ្រួសារឡើយ។

បើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្ត
ចំណែកលោក ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ បានធ្វើការបកស្រាយថា លោក និង ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនបានជាប់ស្អិតគ្នាខ្លាំងដល់ម្លឹងទេ អាចមកពីអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់បានដឹងថាពីមុនថាគឺលោក និង ខ្វាន់ អុសាមៈនី គឺនៅក្បែរគ្នាតែបែបហ្នឹង ទោះជាកាលពីសម័យមុនក៏អឹញ្ចឹងដូចគ្នា គ្រាន់តែសម័យនេះ ជាសម័យដែលបើកចំហ ដូចនេះរាល់ភាពរីករាយ និង សេចក្តីសុខដែលសាងមកជាមួយ គឺចង់ចែករំលែកឱ្យមហាជនបានដឹងឮ។

បើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្ត
ម្យ៉ាងវិញទៀត រឿងស្នេហារបស់លោក និង ខ្វាន់ អុសាមៈនី ក៏មិនមែនជារឿងលាក់បាំងមហាជន ដូចនេះពេលនៅក្បែរគ្នាគឺចូលចិត្តថតរូបរក្សាអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗ និង ផ្អែមល្ហែម ហើយពេលនេះម្នាក់ៗគឺធំ និង ដឹងក្តីអស់ហើយ ក៏មិនបានទៅធ្វើអ្វីឱ្យខុសឆ្គងលើសលុបអ្វីឡើយ។

បើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្ត
សម្រាប់រឿងខាងគ្រួសារ ខ្វាន់ អុសាមៈនី គឺលោកនឹងព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំពេញចិត្តម្តាយរបស់ ខ្វាន់ អុសាមៈនី គ្រាន់តែពេលនេះមិនទាន់មានពេលនិយាយជាមួយចាស់ទុំឱ្យបានច្បាស់ តែពេលជួបមុខគឺតែងតែរាក់ទាក់សុំការសន្តោសប្រណីជានិច្ច៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

បើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្តបើ ហ្គោហ្វ ភិឆៈណៈ ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង រឿងអីម្តាយ ខ្វាន់ អុសាមៈនី មិនទន់ចិត្ត