នំខួបកំណើតរបស់ ឆ យី សិចស៊ីជ្រុល

6 Videos


កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងបណ្តាញទាក់ទងសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកមេម៉ាយ ឆ យី បានបង្ហាញពីខួបកំណើតរបស់នាងមានសភាពប្លែកពីគេពោលគឺសិចស៊ីជ្រុលរហូតមានអ្នករិះគន់ទៀតផង ។

នំខួបកំណើតរបស់ ឆ យី សិចស៊ីជ្រុល

ថ្វីបើ ឆ យី ធ្វើខួបកំណើតរបស់នាងក្នុងរបៀបលេងសើចក្តីក៏មានមតិមួយចំនួនបានរិះគន់ដល់ រូបភាពដែលរំលេចនៅលើនំខួបកំណើតនោះដែលបង្ហាញពីឈុតប៊ីគីនីនារីយ៉ាងសិចស៊ីមានលេចចេញចុងសុដនទាំងគូយ៉ាងច្បាស់ព្រមទាំងមានសរសេរអក្សរថា៖Happy Birthday Chhor Yee(ជួបស៊ី) ក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសាររីករាយត្រកូលជួប«ឆយី» ។

នំខួបកំណើតរបស់ ឆ យី សិចស៊ីជ្រុល

ចង់ដឹងថាតើនំខួបកំណើតរបស់ ឆ យី មានភាពទាក់ទាញអារម្មណ៍ និងសិចស៊ីយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ៕

ដេវីត

នំខួបកំណើតរបស់ ឆ យី សិចស៊ីជ្រុលនំខួបកំណើតរបស់ ឆ យី សិចស៊ីជ្រុលនំខួបកំណើតរបស់ ឆ យី សិចស៊ីជ្រុលនំខួបកំណើតរបស់ ឆ យី សិចស៊ីជ្រុល