រូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរី

6 Videos


សង្គ្រាមគឺជាវិនាសកម្មមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាតិមិនចង់ជួប មិនចង់ឃើញ ព្រោះតែវាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារ សង្គម បងប្អូនជិតឆ្ងាយទាំងអស់ត្រូវព្រាត់ប្រាសគ្នា និង ត្រូវរស់នៅបន្តយ៉ាងវេទនាបំផុត ។

ជាក់ស្តែងប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាម ជាច្រើនលើកច្រើនសារផងដែរ តែដោយសាររយៈពេលជិត ២០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប្រទេសកម្ពុជា ជួបសុខសន្តិភាព ទើបប្រហែលជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយខ្លះមិនបានយល់ពីទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាម ។

បច្ចុប្បន្ននេះដែរ ប្រទេសស៊ីរីកំពុងជួយភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់ផ្លោងលើ ហើយប្រជាជនស្លូតត្រង់មួយចំនួនត្រូវបាត់បង់ជីវិត និង ជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងច្រើន ។ ខាងក្រោមនេះជារូបថតមួយចំនួនបង្ហាញពីភាពអណោចអធម៌របស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសស៊ីរី ដែលមើលហើយសឹងស្រក់ទឹកភ្នែក ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ហ្វេសប៊ុក )

រូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរីរូបថតអាណោចអាធ៌ម ច្រើនសន្លឹករបស់ប្រជាជនស៊ីរី