អស់កង្វល់នឹងផ្លូវច្បាប់ ព្រោះ «ផ្ទះបន Robot» នឹងក្លាយជាកន្លែងធម្មតានៅតាមដងផ្លូវអង់គ្លេស ហើយផ្តល់សេវាកម្មល្អទៀត

ផ្ទះបនមនុស្សយន្ត (Robot) នឹងក្លាយជាទីកន្លែងធម្មតានាពេលឆាប់ៗខាងមុខ ដើម្បីបម្រើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទរបស់អង់គ្លេស ដែលឆ្លងកាត់បដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ។សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់កំពូលម្នាក់ បានអះអាងថា បច្ចេកវិទ្យាអាចបោសសម្អាតឧស្សាហកម្មមួយនេះ ដើម្បីលុបបំបាត់បណ្តាបញ្ហាដូចជាជំងឺកាមរោគ និងទាសករផ្លូវភេទ ។

អស់កង្វល់នឹងផ្លូវច្បាប់ ព្រោះ «ផ្ទះបន Robot» នឹងក្លាយជាកន្លែងធម្មតានៅតាមដងផ្លូវអង់គ្លេស ហើយផ្តល់សេវាកម្មល្អទៀត

លោក John Danaher សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ខាងលើ ជឿថា “នាងៗ Robot” ដែលអាចត្រូវបានផលិតទ្រង់ទ្រាយធំ, នឹងធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មនេះស្របច្បាប់ និងធ្វើឲ្យមនុស្សអស់កង្វល់នឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេ លោកបន្តថា ម្ចាស់ផ្ទះបននីមួយៗនឹងមានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មនេះ ក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាផ្លូវភេទទៅនរណាម្នាក់ដែលមានតម្រូវការវា ដោយគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវច្បាប់ឡើយ ។

អស់កង្វល់នឹងផ្លូវច្បាប់ ព្រោះ «ផ្ទះបន Robot» នឹងក្លាយជាកន្លែងធម្មតានៅតាមដងផ្លូវអង់គ្លេស ហើយផ្តល់សេវាកម្មល្អទៀត

សាស្ត្រាចារ្យ Danaher សូម្បីគិតថា “នាងៗ Robot” នឹងអាចបម្រើសេវាកម្មនៅលើគ្រែដ៏ល្អប្រសើរជាងមនុស្សទៅទៀត, ហើយសម្បីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្នុងការបង្កើតនូវចំណងផ្លូវចិត្តដ៏រីករាយជាមួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនទៀតផង ។លោកក៏ជឿជាក់ថា សេវាកម្មផ្លូវ Robot នេះ នឹងអាចកាត់បន្ថយការរីករាលនៃការឆ្លងជំងឺកាមរោគដូចជាៈ AIDS និង HIV ៕

អស់កង្វល់នឹងផ្លូវច្បាប់ ព្រោះ «ផ្ទះបន Robot» នឹងក្លាយជាកន្លែងធម្មតានៅតាមដងផ្លូវអង់គ្លេស ហើយផ្តល់សេវាកម្មល្អទៀត

ប្រភព ៖ ksn

  • អស់កង្វល់នឹងផ្លូវច្បាប់ ព្រោះ «ផ្ទះបន Robot» នឹងក្លាយជាកន្លែងធម្មតានៅតាមដងផ្លូវអង់គ្លេស ហើយផ្តល់សេវាកម្មល្អទៀត已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/24  Category:កំសាន្ត
Tags: