ជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណា

6 Videos


រឿង « សង្សារខ្ញុំក្រមុំកូនមួយ » ទើបតែដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ម្សិលម៉ិញនេះ ដោយមានសិល្បករសិល្បការីនីជាច្រើនបានចូលរួម ។ ក្នុងរឿងនេះដែរ ជា វណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន គឺប្រជែងគ្នាដើម្បីយក សារាយ សក្ខណា មកធ្វើជាគូ ។

ជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណា

រឿង « សង្សារខ្ញុំក្រមុំកូនមួយ » ដែលជាស្នាដៃថ្មីរបស់ផលិតកម្ម Red Picture ដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅគ្រប់រោងភាពយន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះ គ្រាន់តែឃើញ Trailer ដែលដាក់នៅលើបណ្តាញសង្គមពិតជាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ពីសំណាក់ទស្សនិកជន ។ ម្ចាស់ផលិតកម្ម Red Picture សង្ឃឹមថារឿង « សង្សារខ្ញុំក្រមុំកូនមួយ » និង ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនមិនចាញ់រឿងមុនៗឡើយ ។

ជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណា

ក្នុងរឿង « សង្សារខ្ញុំក្រមុំកូនមួយ » គឺមានការចូលរួមសម្តែងពីតារាល្បីៗជាច្រើន ប៉ុន្តែសម្រាប់តួអង្គដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះ គឺបុរសសង្ហារ ជា វណ្ណារិទ្ធ និងនាយគ្រឿន ដែលត្រូវជាបងប្អូននិងគ្នា ប៉ុន្តែស្នេហាស្រីតែម្នាក់ ។

ជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណា

លោក ជា វណ្ណារិទ្ធ និងនាយគ្រឿនគឺជាបងប្អូននិងគ្នាតែស្រលាញ់នារីតែម្នាក់ តើចុងក្រោយរវាង ជា វណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន នរណាអាចដណ្តើមបេះដូងក្រមុំកូនមួយ សារាយ សក្ខណា បាន ? បើចង់ដឹងច្បាស់មានតែតាមដានទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

ជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណា

សូមទស្សនាសកម្មភាពសិល្បករសិល្បការីនីដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធរឿង « សង្សារខ្ញុំក្រមុំកូនមួយ » កាលពីម្សិលម៉ិញនៅរោងភាពយន្ត Legend ស្ទឹងមានជ័យ ៕ អាលីណា

ជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណាជា សុវណ្ណារិទ្ធ និង នាយគ្រឿន ប្រជែងស្នេហ៍ សារាយ សក្ខណា