នៅពេលដែល​ប្រមុខរដ្ឋ​មន្ត្រី​នៅ​ឥណ្ឌា ចុះ​មើល​ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់​! និពន្ធដោយ : រួបរួម       August-24-2016, 12:29 pm         278

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132នៅពេលដែល​ប្រមុខរដ្ឋ​មន្ត្រី​នៅ​ឥណ្ឌា ចុះ​មើល​ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់​!