តើ មាន សូនីតា និយាយ​អ្វី​ខ្លះ​ពី​ការ​សម្ដែង​រឿង “ស្នេហ៍​ស្វ័យ​គុណ​៤” ?

មាន សូនីតា ក៏​ជា​តួ​អង្គ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​រឿង “ស្នេហ៍​ស្វ័យ​គុណ​៤​” ដែរ ដែល​កំពុង​បន្ត​ដំណើរ​ការ​ថត​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។ នាង​ត្រូវ​សម្ដែង​ជា​គូ​ស្នេហ៍​របស់​តារា​ចម្រៀងលោក សែម ខណៈ​គូ​ស្នេហ៍​របស់ Cheky និង ប៊ីរីយ៉ា រួច​ហើយ​នោះ។ តើ​តារា​ស្រី​រូប​នេះ​និយាយ​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​ការ​សម្ដែង​ភាពយន្ត​មួយ​នេះ?

 

តើ មាន សូនីតា និយាយ​អ្វី​ខ្លះ​ពី​ការ​សម្ដែង​រឿង “ស្នេហ៍​ស្វ័យ​គុណ​៤” ?