ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ជាយីហោកាហ្វេដ៏ល្បីល្បាញ និងត្រូវគេនិយមទទួលទានពាសពេញពិភពលោក ហើយកាហ្វេយីហោលំដាប់ខ្ពស់មួយនេះក៏មានសាខាច្រើនរាប់មិនអស់នៅគ្រប់ទិសទីទាំងអាស៊ី និងអឺរ៉ុបផងដែរ។ ហាងកាហ្វេក្រោមយីហោស្តាបាក់ស៏ ដែលបានរចនាដ៏ស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺនៅប្រទេសជប៉ុនដែលស្ថិតនៅអាណាខេត្តតូយ៉ាម៉ា (Toyama) ចម្ងាយ ២២៤ ម៉ាយ (៣៦០,៤១ គីឡូ) ភាគពាយព្យក្រុងតូក្យូ។
ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?
ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?
ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?

ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?
ប្រភព៖ Mohameas, សារព័ត៌មានបរទេស

  • ដឹងថាហាងកាហ្វេ​ស្តាបាក់ស៏ (Starbucks) ស្អាត​ជាង​គេ​លើ​លោក​នៅ​ប្រទេស​ណា​ដែរ​ទេ?已关闭评论
  • 2 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/24  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: