បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងថ្មីមួយរបស់ប្រទេសថៃ មានបេក្ខជនម្នាក់បានលើកយកចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថា «នឹក» មកធ្វើការប្រកួតប្រជែង ដែលមួយបទនេះធ្វើឱ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍និង រំជួលចិត្តខ្លាំងមែនទែន ព្រោះវាបានបង្កប់នូវអត្ថន័យថ្លែងទៅដល់សេចក្តីនឹករឭកមួយ រហូតធ្វើឱ្យមហាជនស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួន ។

បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)

តាមរយៈចម្រៀងបទ«នឹក»នេះបេក្ខជនរូបនោះបានបង្ហើរសំនៀងទាំងអួលអាក់ ខ្សឹកខ្សួល ហើយមានទាំងទឹកភ្នែកហូរលើផែនថ្ពាល់ផង ។ អ្នកទស្សនាបាននិយាយថា ដោយសារតែបេក្ខជនមានសំឡេងពីរោះ និង បទចម្រៀងមានអត្ថន័យទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ទៀត បានបង្កឱ្យអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់រំជើបរំជួល អួលណែន រហូតទប់ទឹកភ្នែកមិនលែងជាប់ដោយម្នាក់បានបង្ហូរទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន សូម្បីតែគណៈកម្មការក៏ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានដែរ ។

បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)

ចង់ដឹងថាបរិយាកាសនោះ បេក្ខជនខាងលើបង្កឱ្យមានភាពរំជើបរំជួលខ្សឹកខ្សួល និង មានមហាជនស្រក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងណា សូមចុចទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៕ សាកល

បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)បេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងម្នាក់ ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនអួលណែនស្រក់ទឹកភ្នែក (មានវីដេអូ)