​ទូរទស្សន៍​អេ​ហ្ស៊ី​ប បញ្ឈប់​ការងារ​ពិធី​ការិនី​ច្រើន​នាក់​ដោយសារតែ​ពួកនាង​ឡើង​គីឡូ​ និពន្ធដោយ : ធីតា       August-25-2016, 8:39 am         185

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ទូរទស្សន៍​អេ​ហ្ស៊ី​ប បញ្ឈប់​ការងារ​ពិធី​ការិនី​ច្រើន​នាក់​ដោយសារតែ​ពួកនាង​ឡើង​គីឡូ​