រត់សំបុត្រ/បើកឡាន

Company

DBLS   

type

General Partnership

Industry

Legal Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Lawyer/Legal Service

Hiring

2

Industry

Legal Services

Salary

$200-$500

Qualification

Others

Sex

Male

Language

English--
Fair   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-25-2016

Closing Date

Sep-03-2016
  រត់សំបុត្រទៅក្រុមហ៊ុន​ អង្គភាព​ ស្ថាប័ននានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និង ម្តងកាលនៅខេត្តនានា
បើករថយន្តឲ្យនាយក និង​ បុគ្គលិកក្នងក្រុមហ៊ុន
ជួលមើលថែទាំសុវត្ថិភាព និង​ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុន
  ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបររថយន្ត
ត្រូវស្គាល់ភូមិសាស្រ្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញច្បាស់លាស់
ត្រូវមានសីលធម៌ និង គោរពវិន័យ
ត្រូវមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និង ស្មោះត្រង់
ត្រូវមានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស
ត្រូវមានចំណេះដឹងទូទៅសមរម្យ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Kiet Kimyee

Phone

023211789

Email

[email protected]

Website

http://www.dblslaw.com

Address

Sangkat Boeung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh